Educació convoca 5.005 places d’unes oposicions que seran menys memorístiques i més competencials

La principal novetat de la convocatòria és que s'inverteix l'ordre de les dues parts de les proves, un acord al qual s'ha arribat amb els sindicats. Primer es presentarà la programació i la unitat didàctiques, i els que superin aquest part faran la prova pràctica i el temari.

Redacció - El Diari de l'Educació
 
 
 

Roda de premsa del conseller Bargalló i el director general Ignasi Garcia-Plata | Foto: Departament d’Educació

El Departament d’Educació ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria de concurs oposició de 5.005 places per a l’ingrés als cossos docents per aquest 2019. D’aquesta manera, remarca el Departament en una nota, “es dona compliment a l’objectiu d’estabilitzar les plantilles de professorat dels centres”. El conseller d’Educació, Josep Bargalló, juntament amb el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Ignasi Garcia-Plata, han ofert una roda de premsa aquest matí per explicar tots els detalls de la convocatòria.

El conseller Bargalló ha remarcat que les oposicions que convoca el Departament s’enfoquen des d’una perspectiva competencial, dins del marc legislatiu actual però orientat als currículums de competències bàsiques amb què es treballa a escoles i instituts.

El titular d’Educació també ha exposat que en les oposicions convocades “es redueix a la mínima expressió” la part més memorística de les proves, en la mateixa línia iniciada a les oposicions de l’any passat. L’objectiu del Departament és identificar entre els candidats als aspirants que més reflecteixen els conceptes de competències bàsiques i de qualitat pedagògica, més enllà de l’estricta memorització. En aquest sentit, Bargalló ha expressat que “aquest procés ens permetrà seleccionar persones amb més competència docent d’acord amb el currículum del departament, amb l’enfocament competencial del sistema i on l’alumne n’és el protagonista actiu”.

Bargalló ha avançat que a la convocatòria s’invertirà l’ordre de les dues parts que formen part del procés. Per primera vegada, en primer lloc els candidats hauran de presentar la programació i la unitat didàctica, i els que en surtin seleccionats, duran a terme la segona part, consistent en la prova pràctica i el temari. El fet que la primera prova sigui la defensa de la programació i de la unitat didàctica dona protagonisme a la part de les oposicions que permet valorar, de tots els aspirants, la capacitat de desenvolupar un currículum per competències i de fer propostes d’activitats en què tot l’alumnat sigui protagonista actiu del procés d’aprenentatge. També permetrà valorar la competència comunicativa dels aspirants com a aspecte clau en la funció docent. Aquesta mesura ha estat acordada amb els sindicats a la mesa sectorial.

Les raons del canvi

D’altra banda, el conseller ha exposat que es continuarà amb la línia iniciada en la darrera convocatòria d’oposicions de ponderar la segona part de la prova, la prova pràctica i la temàtica, amb un 70% de puntuació per la pràctica i 30% per la temàtica. Es vol així minimitzar la part memorística i valorar més la part pràctica, on s’ha de demostrar la capacitat d’aplicar els coneixements de l’especialitat docent en situacions d’ensenyament i d’aprenentatge.

En aquest sentit, el conseller ha ressaltat la importància d’escollir els candidats en funció de la seva competència docent a l’aula: “Només a partir de la pràctica saps si la memòria ha assimilat els coneixements i habilitats o si només es basa en la repetició d’uns ítems”. Per aquest motiu, ha afegit, “la part memorística ha quedat molt reduïda i la part central és la pràctica i la unitat didàctica”.

Per tal de dur a terme aquest enfocament de les proves, les diferents direccions generals d’Educació han treballat de forma conjunta per traslladar a les comissions de selecció –que són qui elaboren les proves pràctiques- exemples de proves que reflecteixin aquest canvi de perspectiva. El director general, Garcia-Plata, ha remarcat que “tot l’enfocament de la prova pràctica es presenta en el suport de com el professorat actuaria a l’aula. Aquest context posarà en evidència els coneixements específics dels aspirants: el treball per projectes, o la globalització amb un enfocament més ampli, que és cap a on tendim i que ja fan molts centres”.

A banda de la fase d’oposició, els aspirants que superin ambdues proves hauran d’acreditar els mèrits previstos en la convocatòria. Amb la puntuació de les fases d’oposició i de concurs els aspirants obtindran una puntuació global que els permetrà estar ordenats dins de cada especialitat, el que en funció de les places assignades a l’especialitat farà que siguin seleccionats o no.

Més estabilitat

Amb aquesta convocatòria, afirma la nota del Departament, “s’estabilitzaran molts llocs de treball del professorat, es milloraran les condicions laborals dels interins i alhora es millorarà la qualitat del sistema. De fet, el conseller ha avançat que l’objectiu és reduir la interinitat actual, del voltant del 34%, fins un 8% o 10%”.

El passat curs es van convocar 2.000 places d’oposicions. Amb la nova convocatòria es podran estabilitzar les plantilles dels centres i reduir la interinitat entre els docents. Fins el 2023 es convocaran un total de 15.658 places d’oposicions a Catalunya d’estabilització. És a dir, són places destinades a reduir el percentatge d’interins al sistema. A banda d’aquestes, cada any que s’aprovin pressupostos es poden afegir les places d’interins que es generin amb les jubilacions: “La previsió és que puguem arribar a convocar entre 20.000 i 22.000 places en els propers 4 anys”.

Detall de les places

Les places convocades segons les especialitats són les següents:

Cos de mestres:

Especialitat Places
Audició i llenguatge 75
Pedagogia terapéutica 283
Educació infantil 589
Llengua estrangera: anglès 331
Educació física 211
Llengua estrangera: francès 8
Música 175
Educació primària 1.932
Total 3.604

Cos de professors d’ensenyament secundari:

Especialitat Places
Administració d’empreses 77
Anàlisi i química industrial 30
Assessoria i processos d’imatge personal 24
Formació i orientació laboral 91
Hoteleria i turisme 24
Informàtica 139
Intervenció socio-comunitària 87
Organització i gestió comercial 73
Organització i processos de manteniment vehicles 24
Organització i projectes de fabricació mecànica 26
Organització i projectes de sistemes energètics 8
Processos de producció agrària 16
Processos industria alimentària 11
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 30
Processos sanitaris 42
Processos i mitjans de comunicació 11
Processos i productes d’arts gràfiques 10
Sistemes electrònics 8
Sistemes electrotècnics i automàtics 28
Total 759

Cos de professors de formació professional:

Especialitat Places
Cuina i pastisseria 31
Estètica 29
Laboratori 9
Manteniment vehicles 49
Màquines, serveis i producció 3
Mecanització i manteniment de màquines 42
Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris 8
Operacions de processos 10
Operacions i equips de producció agrària 13
Patronatge i confecció 6
Perruqueria 16
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 33
Procediments sanitaris i assistencials 97
Processos comercials 54
Processos de gestió administrativa 66
Producció en arts gràfiques 9
Serveis a la comunitat 69
Serveis de restauració 13
Sistemes i aplicacions informàtiques 80
Tècniques i procediments d’imatge i so 5
Total 642

Calendari

Els aspirants que hi vulguin participar podran presentar les sol·licituds corresponents del 16 de gener al 4 de febrer de 2019. La llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà a finals de febrer i la definitiva d’admesos i exclosos, durant la segona quinzena de maig. Pel que fa al procediment selectiu, es preveu que s’iniciï a mitjans de juny i finalitzi abans del 31 d’octubre.

En aquest sentit, el fet que la primera prova sigui la programació i la unitat didàctica, que hauran de dur a terme tots els participants del procés, allarga substancialment el període de l’oposició, sobretot tenint en compte que l’elevat nombre de places convocades atraurà molts aspirants. D’altra banda, s’ha acordat fer les proves a finals de juny i al juliol per tal de no interferir en el funcionament dels centres educatius. També s’ha de tenir en compte que les plantilles dels centres s’han de comunicar amb temps suficient al mes de juliol per tal de poder-les gestionar adequadament. Per aquest motiu, els aspirants seleccionats obtindran destinació provisional com a funcionaris en pràctiques a l’inici del curs 2020-2021.

La convocatòria serà d’accés lliure, per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent. Pel que fa al cos de mestres, hauran de disposar del títol de Mestre, de la diplomatura de Professor d’Educació General Bàsica o Mestre d’Ensenyament Primari, o del títol de grau corresponent; per al cos de secundària, del títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència, i la formació pedagògica i didàctica; i, en el cos de professors tècnics d’FP, el títol de diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència, i també la formació pedagògica i didàctica.

1 Comment on Educació convoca 5.005 places d’unes oposicions que seran menys memorístiques i més competencials

  1. Amanda Pérez Garrigós // 07/01/2019 a les 19:23 // Respon

    Resum: una criba ideològica d’interins endollats als centres innovadors. Gràcies, Sr. Bargalló.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*