Els estudiants catalans superen els estàndards òptims d’anglès de la UE, segons la prova externa elaborada pel British Council

L’Aptis, un examen encarregat pel Consell Superior d’Avaluació del Departament d’Ensenyament, mostra que el 65.9% dels estudiants examinats tenen un nivell equivalent al B1, mentre que la Unió Europea considera òptim que l’obtingui el 50%. Els resultats mostren molta similitud amb els de les competències bàsiques.

Sandra Vicente
 
 
 

Resultats de les proves externes Aptis elaborades pel British Council

El Departament d’Ensenyament ha fet públics els resultats de la prova externa Aptis d’avaluació del nivell d’anglès a la secundària encarregada al British Council, segons els quals els joves catalans superen els estàndards marcats com a òptims per la Unió Europea com a objectiu pel 2020. La UE estableix que el 50% dels joves haurien de tenir uns coneixements iguals o superiors al B1 -nivell que els permetria mantenir una conversa simple- i els resultats de l’Aptis mostren que els alumnes catalans han obtingut un 65.9% de puntuació global. Aquesta dada, segons el president del Consell Superior d’Avaluació de Catalunya, Joan Mateo, suposa que la xifra podria pujar al 75% al final d’aquesta legislatura.

Aquesta prova, que va ser realitzada per 1.416 alumnes de 51 centres -els mateixos que participen a PISA, per mantenir la proporcionalitat- va ser encarregada a finals del curs passat pel Consell Superior d’Avaluació amb l’objectiu de dibuixar un mapa del nivell de coneixement de la llengua anglesa a les escoles catalanes. L’examen, que va tenir un preu d’uns 50.000 euros i va ser licitada al British Council, ha de servir com a comparativa amb els resultats de les proves de competències bàsiques d’anglès.

Segons Mateo, l’Aptis és un “referent extern que permet comparacions amb els indicadors internacionals” i ha afegit que “la similitud amb les puntuacions de les nostres proves -un examen realitzat aquest 2018 a 4t d’ESO pel Consell Superior d’Avaluació- li atorga un plus de validesa”. La comparativa mostra uns lleugers millors resultats a l’Aptis: així com baixa d’un 13.7% a un 7.5% el nombre d’alumnes que no arriba al nivell A0+A1, també puja d’un 26.8% a un 29.9% els qui superen el B2+C. Una explicació, segons Mateo, podria ser “que la prova realitzada pel Consell és lleugerament més difícil”.

L’Aptis, especialment concebuda per a joves d’entre 13 i 16 anys, avalua la comprensió oral i lectora, l’expressió escrita i l’oral en temàtiques i escenaris en els que els adolescents se senten identificats, com les xarxes socials, els deures o els esdeveniments esportius o escolars. Així, aquesta prova pilot, en cap cas substituirà les competències bàsiques, segons el Departament d’Ensenyament.

Comparativa dels resultats de les proves externes Aptis amb una prova realitzada pel Consell Superior d’Avalaució

Els joves tenen una percepció optimista del seu nivell

De la mà de l’Aptis s’ha elaborat una enquesta a tots els joves que han participat de la prova en la que es mesurava l’exposició a aquesta llengua, així com la seva percepció del seu nivell propi. La majoria dels preguntats es veien exposats amb força freqüència a l’anglès, sobretot a través d’Internet (63%) i escoltant cançons en llengua anglesa (el 75% les escolten diversos cops per setmana i el 14% diversos cops al mes).

Aquesta exposició fa que, de retruc, la percepció del propi nivell dels joves sigui optimista. Segons l’enquesta el 41.1% dels joves consideren que tenen “Força” domini, mentre que el 29.4% creuen que és “Regular”. Aquestes dues opcions, que sumen un 70.5% dels enquestats. Així mateix, el 40% dels joves consideren que totes les àrees d’estudi de l’anglès són “molt fàcils”. I més del 50% consideren que escriure, llegir i aprendre vocabulari nou és molt fàcil. Tot i aquesta percepció, ha estat el 65% el que ha aconseguit el nivell que es considera òptim per a 4t de l’ESO.

Aquestes xifres de l’Aptis corroboren una millora progressiva dels històrics baixos resultats en anglès. L’any passat, el resultat de les competències bàsiques donaven una nota mitjana de 70 sobre 10, assolint la xifra desitjada per la Generalitat. Però aquesta nota amagava una desigualtat de 23 punts entre els resultats dels estudiants en barris desafavorits i zones benestants.

La capacitat econòmica per a realitzar activitats extraescolars podria ser una de les explicacions. Però per contra l’enquesta realitzada pel British Council, mostra que el 61 realitzen extraescolars, el 54,6% a una acadèmia d’idiomes o el 41.8% amb un mestre particular. Per altra banda, l’11.3% responen que són autodidactes i realitzen autoaprenentatge amb mitjans audiovisuals.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*