Els estudiants espanyols, per sota de la mitjana de l’OCDE en coneixements financers

Només el 3,8% dels alumnes es troba en un nivell d'excel·lència i els que tenen millor rendiment en matemàtiques han decebut en el maneig de finances

Elena Lozano Santamaría - eldiario.es
 
 

El rendiment dels espanyols torna a estar per sota de la mitjana en un informe PISA. A la primera avaluació de la competència financera que realitza l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), Espanya se situa la tretzena posició dels 18 països que van participar en la prova. Xangai-Xina es troba en primer lloc, mentre que Colòmbia es queda a la cua.

Un de cada sis alumnes espanyols no arriba al nivell bàsic en coneixements financers. És a dir, un 16,5% només arriba a entendre amb prou feines una factura, reconèixer la diferència entre el que es vol i es necessita o prendre decisions sobre despesa quotidiana.

El test està dividit en cinc nivells, segons la seva dificultat. Els millors resultats dels alumnes espanyols estan en el nivell 3, que mesura el maneig dels estudiants amb pressupostos i càlcul amb percentatges.

Només un 3,8% dels estudiants espanyols que van realitzar la prova es troba en el nivell d’excel·lència, enfront del 9,7% de mitjana dels països de l’OCDE que van participar en l’estudi: només un de cada 25 alumnes es maneja amb problemes no rutinaris i productes financers complexos, com préstecs i costos de transaccions.

Aquests resultats van en la línia de l’informe PISA sobre matemàtiques, lectura i ciències que es va publicar al desembre de 2013, en què Espanya es trobava just per sota de la mitjana de l’OCDE. No obstant això, el rendiment esperat en competència financera en els alumnes amb bons resultats en matemàtiques és més baix de l’esperat.

Dels 29.000 estudiants de 15 anys que van realitzar la prova en 18 països, 1.108 alumnes són espanyols i pertanyen a 179 centres escolars. L’avaluació consisteix en una prova escrita de 60 minuts sobre coneixements financers i una altra també de 60 minuts de matemàtiques i comprensió lectora.

Aquest estudi, realitzat el 2012, és el primer que es realitza a gran escala per analitzar la competència financera dels alumnes. L’objectiu és mesurar el grau de coneixement, comprensió i destresa dels estudiants en finances personals.

Països com Austràlia, República Txeca i Estònia estan prenent mesures per implantar l’educació financera en els plans d’estudi. En aquest aspecte, Espanya es troba l’última dels 18 països estudiats.

En l’informe PISA de matemàtiques i lectura no era significativa la bretxa entre nois i noies. Passa el mateix en el test de competència financera, excepte a Itàlia. A Espanya, tant noies i noies obtenen una puntuació mitjana similar, encara que hi ha més nois que noies en el nivell superior.

Els alumnes amb millors resultats coincideixen amb aquells que tenen comptes bancaris oberts (el 60%). La desigualtat també afecta el nivell socioeconòmic dels alumnes, ja que els més ben posicionats en aquest aspecte són els que obtenen millors resultats. Els alumnes immigrants presenten resultats més baixos que els no immigrants de similar estatus social, una diferència que s’accentua especialment a Bèlgica, Estònia, França, Eslovènia i Espanya.

Aquest informe també mesura la conducta dels estudiants davant dels diners. A Espanya, el 71% dels estudiants va dir que estalviaria si volgués comprar alguna cosa per al que no els arribés els diners, mentre que el 7% va afirmar que no s’ho compraria. El 59% dels estudiants espanyols té un compte bancari i el 41% obté diners amb tasques en vacances, com ajudar en el negoci familiar, cuidar nens, etc.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*