Els alumnes d’ESO faran serveis comunitaris

La Generalitat incorporarà el servei comunitari al currículum, de manera que tots els alumnes catalans a Tercer o Quart d'ESO hauran de viure una experiència d'aquest tipus, molt ben valorada pels centres que ja la duen a terme.

Pau Rodríguez
 
 
 

Aprenentatge i servei.

Aprenentatge i servei.

Ajudar un grup d’avis a posar-se al dia en l’ús de les noves tecnologies o restaurar un monument del barri o poble seran experiències que tots els adolescents de Catalunya hauran de dur a terme abans d’acabar l’ESO. La Generalitat ha presentat avui un programa de servei comunitari que tots els instituts catalans, públics o concertats, hauran d’incorporar al seu currículum a Tercer o Quart d’ESO des d’ara fins al curs 2019-2020. “Hem d’educar els joves en el compromís cívic”, ha expressat la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau. “Un ciutadà qualificat és aquell que ha desenvolupat les seves capacitats cognitives i que està capacitat per a la vida adulta i per viure en societat; i volem posar l’accent en això últim”, ha afegit.

Aquest servei serà obligatori per a tots els centres, i computarà per a l’avaluació dels alumnes. El seu pes en el currículum serà d’unes 20 hores, 10 de les quals fora de l’horari lectiu i sense supervisió docent. Qui s’encarregarà del seguiment durant aquestes hores seran les entitats i col·lectius on duguin a terme la seva experiència els alumnes. Aquesta proposta, segons la consellera, s’emmarca també dins la ofensiva per reduir el fracàs escolar.

Prova en un centenar de centres amb una valoració molt positiva

Un dels motius que ha empès al departament d’Ensenyament a potenciar el servei comunitari, conegut principalment en els àmbits educatius com a aprenentatge i servei, és la valoració positiva que se n’ha fet al centenar de centres que en els darrers dos cursos ja han incorporat experiències d’aquest tipus. El 98% dels instituts enquestats han observat una millora de les actituds dels seus alumnes, així com de la seva participació.

Implementació per etapes: fins el curs 2019-2020

El curs vinent seran 152 centres els que incorporaran al seu currículum els serveis comunitaris, i mentrestant uns 150 instituts més començaran a formar equips docents en la matèria perquè, de cara al curs 2014-2015, ja siguin 300 els centres implicats en el projecte. Així, si actualment hi ha 3.150 joves implicats en aquestes activitats educatives, d’aquí a dos cursos en seran 5.000.

Sempre amb un curs previ de formació docent, on s’aportaran orientacions i recursos, s’anirà implementant progressivament fins que el curs 2019-2020 ja seran 1.108 centres els que comptin amb el servei comunitari al seu currículum. En total, hi participaran uns 70.000 alumnes.

En quins àmbits s’aplicarà?

En un principi, en els centres en què ja s’aplica, es va pensar el servei comunitari per a certes assignatures, segons ha explicat Meritxell Ruiz, directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, però ràpidament es va considerar que seria millor ser “flexible” i permetre que cada centre ho plantegés en funció de les necessitats del seu entorn. Així doncs, els projectes d’aprenentatge i servei no estaran circumscrits a cap matèria, i de fet actualment, segons ha explicat Ruiz, hi ha instituts que l’apliquen a assignatures tan diferents com llengua catalana, ciències socials o tecnologia.

Ara bé, si que hi ha alguns àmbits d’actuació que es repeteixen en molts casos. Dels 152 instituts on el pla està en marxa, un 31% realitza projectes “d’intercanvi generacional” -és a dir, d’atenció i relació amb persones grans-; i un 26% dediquen el seu temps a “l’acompanyament i suport en l’escolarització“, que, per posar un exemple, podria ser llegir contes als infants de l’escola bressol del municipi.

Participació de l’entorn, sobretot de les entitats

La consellera Rigau també ha volgut ressaltar els beneficis del projecte pel que fa a la implicació i reconeixement de l’entorn. El servei, ha dit, no només involucra mestres i alumnes, sinó també els serveis educatius, les administracions locals i les entitats de l’entorn.

En aquest sentit, ha avançat que ja s’han trobat diverses vegades amb la Taula del Tercer Sector, que ha elaborat mapes per recomanar als centres educatius espais de participació.

Aprenentatge i servei, mirada internacional

L’aprenentatge i servei és una pràctica educativa de referència en països com els Estats Units -en alguns dels seus estats- o l’Argentina, i ha començat a calar en la comunitat educativa catalana en els darrers anys. Consisteix, com ha explicat Rigau, en una activitat formativa que compagina l’aprenentatge de continguts amb un servei a la comunitat. A Catalunya existeix el Centre Promotor d’Aprenentatge i Servei, un espai que recull les principals iniciatives als instituts catalans i que permet compartir-ne les experiències.

 

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*