Manuel Delgado: «El docent no hauria de compartir allò que sap, sinó les seves incerteses»

"Educar és reproduir una ideologia, entesa com la manera com s'ordenen les idees. El que reproduïm és un esquema, que té la funció de calmar un món complex, i que permet que ens mostrem com a quelcom que no som: coherents."

Marc Martínez
 
 

Manuel Delgado és professor d’Antropologia religiosa a la Universitat de Barcelona (UB). La seva anàlisi de la realitat, des del punt de vista del materialisme dialèctic, ofereix una narrativa poc transitada respecte de les noves pedagogies. L’educació en el lleure i en els valors, critica, ha ajudat a pervertir la societat, i a perpetrar l’idealisme propi del neoliberalisme.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*