Gino Ferri

Gino Ferri
About Gino Ferri

Mestre d'educació infantil a Reggio Emilia More Posts

Nueva ilustración radical en educación

4 de Juliol de 2018 - Gino Ferri

El mestre italià Gino Ferri continua i aprofondeix en aquest article la reflexió iniciada l’any passat en aquest mateix diari de l’escola d’estiu amb el seu article «Com s’està transformant l’escola. Reflexions sobre alguns problemes de l’anomenada “innovació educativa”».