Sílvia Martínez

About Sílvia Martínez

Sílvia Martínez Grau, coordinadora de l’equip de formadors de «Seguim de viatge!» Contact: Twitter | More Posts

Formar i formar-se… per transformar-se

6 de Juliol de 2018 - Sílvia Martínez

«Seguim de viatge!» és una formació d’estiu poc usual. Només llegint-ne el títol observem un fet particular: no ens remet a pensar en audiovisuals, art i creativitat, robòtica, avaluació, ambients o metodologies globalitzades. Probablement aquest nom ens genera alguna pregunta. I això del viatge, és una formació d’estiu per a mestres? I què hi fan, aquí?