Opinió

Formar i formar-se… per transformar-se

6 de Juliol de 2018 - Sílvia Martínez

«Seguim de viatge!» és una formació d’estiu poc usual. Només llegint-ne el títol observem un fet particular: no ens remet a pensar en audiovisuals, art i creativitat, robòtica, avaluació, ambients o metodologies globalitzades. Probablement aquest nom ens genera alguna pregunta. I això del viatge, és una formació d’estiu per a mestres? I què hi fan, aquí?

400 Perspectives (escolars)

5 de Juliol de 2018 - Xavier Besalú

Quaranta-quatre anys després del seu naixement, tinc la sensació que haver pogut arribar al número 400 d’una revista tan modesta, tan coherent i tan mesella com Perspectiva Escolar és gairebé un miracle, si no un acte de resistència i de voluntat obstinada de la casa que l’edita, l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

Nueva ilustración radical en educación

4 de Juliol de 2018 - Gino Ferri

El mestre italià Gino Ferri continua i aprofondeix en aquest article la reflexió iniciada l’any passat en aquest mateix diari de l’escola d’estiu amb el seu article «Com s’està transformant l’escola. Reflexions sobre alguns problemes de l’anomenada “innovació educativa”».

Es pot aprendre a pensar críticament?

3 de Juliol de 2018 - David Bueno

Fer que les persones assolim nivells tan alts com sigui possible de capacitat de pensament crític hauria de ser, per tant, una de les prioritats del sistema educatiu per bastir un model de societat encara més just i dignificador. Tanmateix, es pot aprendre a pensar críticament? O, dit d’una altra manera, què cal fer per ensenyar a pensar críticament?

Les criatures durant el temps de vacances escolars

2 de Juliol de 2018 - Joan M. Girona

Han arribat les vacances escolars, llargues o curtes segons el punt de mira de cadascú. Les tasques educadores no fan vacances; fa vacances l’escola però continuen actuant totes les persones implicades en les xarxes associatives, culturals i socials dels territoris.

La formació no es dona ni es rep: s’autoconstrueix

1 de Juliol de 2018 - Francina Martí

Ja fa més de cent anys que els mestres que practicaven l’anomenada “educació activa” partien del principi que “únicament l’experiència pot crear aprenentatge” que “no pot existir educació sense experiència, sense activitat de l’educand”.

Vinga, anem al cine!

15 de Juny de 2018 - Jaume Cela

Portem una temporada que s’han estrenat unes quantes pel·lícules molt interessants i que parlen d’educació. Deixo constància d’unes quantes, tot i saber que bona part de les recomanacions ja no les fan, però sempre queda el consol dels DVD o dels cines de repertori, que per sort encara en queda algun.

1 2 3