Avaluació

Com fer que l’avaluació deixi de ser una cursa desigual

7 de Juliol de 2015 - Ana Maestre Sebastián

L’experta en processos de socialització durant la infància, Tullia Musatti i Neus Sanmartí, docent, química i especialista en didàctica de les ciències, van debatre sobre la necessitat d’adaptar l’actual sistema d’avaluació i redefinir els continguts i matèries que cal impartir a l’escola