formació continuada

La formació no es dona ni es rep: s’autoconstrueix

1 de Juliol de 2018 - Francina Martí

Ja fa més de cent anys que els mestres que practicaven l’anomenada “educació activa” partien del principi que “únicament l’experiència pot crear aprenentatge” que “no pot existir educació sense experiència, sense activitat de l’educand”.