rosa sensat

400 Perspectives (escolars)

5 de juliol de 2018 - Xavier Besalú

Quaranta-quatre anys després del seu naixement, tinc la sensació que haver pogut arribar al número 400 d’una revista tan modesta, tan coherent i tan mesella com Perspectiva Escolar és gairebé un miracle, si no un acte de resistència i de voluntat obstinada de la casa que l’edita, l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

«L’escola ha d’anar més enllà de Geronimo Stilton»

4 de juliol de 2017 - Jordi Navarro

Hi ha un consens que la bona lectura és una activitat que dona plaer, i que és imprescindible per fer una ciutadania crítica. Una cosa sembla clara, entorns rics en estímuls lectors de qualitat, com són les biblioteques, contribueixen a crear i mantenir el gust per la lectura i els llibres des de la primera infància.