Les escoles de l’Opus que no contracten dones com a docents s’enfronten a possibles sancions

La CGT denunciarà altres escoles de l'Opus després d'aconseguir una proposta de multa contra un centre per no contractar dones a partir de Primària

Pau Rodríguez
 
 
 

Entrada de l’escola Viaró Global School de Sant Cugat del Vallès / CGT ENSENYAMENT

Contractar només homes o dones docents en un centre educatiu vulnera la llei d’igualtat de gènere, segons la Inspecció de Treball. Aquesta política de contractació, que li pot costar a l’escola Viaró Global School una sanció de 50.000 euros, no és exclusiva d’aquest centre concertat de l’Opus Dei. La resta d’escoles que segreguen per sexe a Catalunya podrien enfrontar-se en els pròxims mesos a inspeccions com la d’aquest centre de Sant Cugat del Vallès per comprovar si contracten també a docents en funció del seu gènere.

El sindicat CGT, que va interposar la denúncia contra l’escola Viaró, està disposat a estirar el fil. Asseguren que estan treballant ja per portar a la inspecció de treball totes les escoles vinculades a l’Opus Dei que escolaritzen només a nens. Es tracta d’escoles com Terraferma (Lleida), Bell-lloc (Girona), Turó (Constantí), Mestral (Jorba), Xaloc (l’Hospitalet) o La Farga (Sant Cugat), aproximadament la meitat dels centres educatius que segreguen per sexe a Catalunya.

Des del sindicat volen que s’esbrini si també aquestes escoles tenen com a política de contractació l’exclusió de dones com a docents des de Primària fins a Batxillerat, en la línia del Viaró –a la seva web hi constava que “els professors seran sempre homes, excepte en l’etapa d’educació Infantil”–. Històricament, en els centres que aposten pel model anomenat d’educació diferenciada s’han contractat a docents del mateix sexe que el dels seus alumnes.

De moment, CGT descarta emprendre accions contra escoles de l’Opus Dei que escolaritzen només a nenes i el professorat dels quals sol ser majoritàriament femení. Defensen que “és el col·lectiu de dones el que pateix discriminació en tots els àmbits, social i laboral”, en paraules de la delegada sindical Marta Minguella, motiu pel qual volen situar el focus en l’exclusió de la dona.

En el cas del Viaró, la Inspecció de Treball ha considerat que vulneren la llei orgànica 2/2007, d’igualtat de gènere, per dos motius: per no donar feina a dones en llocs de professorat a partir de Primària i per impedir la seva promoció a llocs de direcció a les mestres que tenen a l’etapa d’Educació Infantil, on sí que hi ha docents dones per raons “vinculades a la maternitat”, segons recull l’informe de l’argumentació de l’escola.

La inspecció de treball ha proposat una multa de 25.000 euros per cadascuna d’aquestes infraccions (50.000 per les dues), una cosa que haurà de decidir la direcció general d’Inspecció de Treball després d’analitzar el recurs presentat pel col·legi.

Ensenyament descarta replantejar el concert

A més de la sanció econòmica, el sindicat CGT ha demanat al departament d’Ensenyament de la Generalitat que retiri al Viaró els fons públics que rep anualment en concepte de concert educatiu. No obstant això, des del departament ho descarten. Asseguren que no els consta que s’incompleixi la normativa per als concerts, que no esmenta el compliment de la llei d’igualtat de gènere com a condició per a la subvenció.

Aquest és només un motiu més que addueix el sindicat per demanar la retirada dels concerts a les escoles que segreguen per sexe, una demanda molt més àmplia a escala social i política a Catalunya. Altres sindicats, com els majoritaris USTECSTEs i CCOO, també s’oposen al sosteniment d’aquests centres amb fons públics. I el Parlament va estar a punt de votar a favor de retirar els concerts el 2016, encara que els vots en contra de Junts pel Sí i el PP ho van evitar.

L’última renovació dels concerts educatius va ser el 2014, quan era consellera Irene Rigau, per un període que finalitza el 2020. Renegociacions similars dels concerts s’ha dut a terme durant anys sense inconvenients, tant amb el govern de CiU de Jordi Pujol com amb el Tripartit.

1 Comment on Les escoles de l’Opus que no contracten dones com a docents s’enfronten a possibles sancions

 1. QUINES SÓN LES RESPONSABILITATS QUE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT NEGA TENIR?

  CGT Ensenyament denuncia que el tipus de contractació masclista de l’Escola Viaró implica un incompliment greu i un incompliment molt greu
  tal i com queda recollit a la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
  reguladora del dret a l’educació i al Decret 56/1993, de 23 de febrer,
  sobre concerts educatius.

  L’incompliment greu de les obligacions del concert
  es justificaria en diferents articulats de la l’article 62.2 de la Llei
  orgànica 8/1985 i del decret Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
  concerts educatius:

  Article 62.2 de la Llei orgànica: “Separar-se del
  procediment de selecció i acomiadament del professorat establert als
  articles precedents” com a causa d’incompliment greu del concert.

  Article 41.2 del Decret, apartat d’obligacions: “L’
  incompliment d’aquestes obligacions tindrà caràcter greu quan, de
  l’expedient administratiu instruït a l’efecte o, si fa el cas, de
  sentència de la jurisdicció competent, es palesi que hi concorren la
  reincidència o la reiteració, l’ànim de lucre, la mala fe,
  l’incompliment deliberat o amb pertorbació manifesta del servei de
  l’ensenyament. L’incompliment de caràcter greu donarà lloc a la
  rescissió del concert.[…]”

  Article 60.1 de la Llei : Les vacants del personal docent
  que es produeixin en els centres concertats s’han d’anunciar
  públicament. 2. Als efectes de la seva provisió, el Consell Escolar del
  centre, d’acord amb el titular, ha d’establir els criteris de selecció,
  que han d’atendre bàsicament els principis de mèrit i capacitat. 3. El
  titular del centre, juntament amb el director, ha de procedir a la
  selecció del personal, d’acord amb els criteris de selecció que tingui
  establerts el Consell Escolar del centre. 4. El titular del centre ha de
  donar compte el Consell Escolar del centre de la provisió de
  professorat que efectuï. 5. L’administració educativa competent ha de
  verificar que els procediments de selecció i acomiadament del
  professorat es realitzi d’acord amb el que disposen els apartats
  anteriors i pot desenvolupar les condicions d’aplicació d’aquests
  procediments.”

  Article 27.2 del Decret: La contractació del professorat
  i, si escau, del personal complementari del centre s’efectuarà d’acord
  amb criteris de selecció que atendran bàsicament els principis de mèrit i
  capacitat, prèvia actuació de la comissió establerta a l’article 60 de
  la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol. establerta a l’article 60 de la
  Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol.

  L’incompliment molt greu de les obligacions del concert queda alhora
  justificat en diversos articles de la mateixa llei orgànica i de
  l’esmentat decret.

  Article 62.2 bis de la Llei Orgànica: 2 bis. Són causes
  d’incompliment molt greu del concert la reiteració o reincidència
  d’incompliments greus.”

  La finalització de l’expedient hauria de determinar les sancions que podrien acabar en una multa o en la rescissió del concert i es prova que es tracta d’incompliments reiterats i que per tant li donarien el caràcter de molt greu.

  http://cgtense.pangea.org/spip.php?article5026#.WieQvbNEulM

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*