La naturalesa humana

Hi ha una cosa que necessitarem per sobre de tot. Veure la fotografia dels pares de Rubí consolant i consolant-se –més enllà de tot consol- amb l’imam de la seva localitat que plora