La PAP d’Educació s’avança a la selectivitat i es realitzarà el 27 d’abril

Un total de 4.462 estudiants faran la prova d'aptitud personal (PAP) per accedir als estudis d'educació infantil i primària. A partir d'ara, el fet d'haver accedit al grau o al màster mitjançant aquesta prova computarà com a mèrit a la borsa d'interins.

Redacció - El Diari de l'Educació
 
 
 

34.000 alumnes s'examinen a la Selectivitat 2018

Examens de selectivitat | Sandra Vicente

 

Un total de 4.462 estudiants faran la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als estudis d’educació infantil i primària que es realitzarà el dissabte 27 d’abril. Segons informa la secretaria general d’Universitats en un comunicat, enguany s’ha avançat la data per tal que no coincideixi amb el final de les proves d’accés a la universitat (PAU). L’avançament no afecta en cap cas a la preparació de la prova, ja que consta de dos exàmens competencials que no estan vinculats a cap temari concret d’estudi ni a cap assignatura cursada als ensenyaments postobligatoris.

La prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus en Educació infantil i primària consta de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític (2 hores de durada), i un altre de competència logicomatemàtica (1 hora i 30 minuts). Els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), així com les persones que accedeixen a la universitat mitjançant les proves d’accés per a més grans de 25 i de 45 anys que volen cursar estudis d’Educació infantil o primària, han de realitzar aquesta prova.

Com a novetat, tal i com ja va anunciar el Departament d’Educació, a partir d’ara haver accedit als graus en Educació infantil i primària o al màster de professorat mitjançant una prova d’aptitud personal (PAP) computarà també com a mèrit a la borsa de docents interins dels centres públics de Catalunya, posant més valor la seva realització.

Els 4.462 estudiants matriculats a la PAP (un 31% més que l’any passat, amb 3.401) s’examinaran el dissabte 27 d’abril, en horari de matí, en cinc seus universitàries ubicades a Barcelona (2.158 matriculats), al campus de Bellaterra de la UAB (763), Girona (511), Tarragona (603) i Lleida (427).

L’examen de Competència comunicativa i raonament crític consta de tres seccions i, mitjançant diverses tipologies d’exercicis, avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l’expressió escrita, i el domini del sistema lingüístic. L’examen de Competència logicomatemàtica té dues seccions amb un total de 25 preguntes.

La PAP es considera superada amb la qualificació d’APTE, que s’obté quan la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens és igual o superior a cinc punts sobre deu. Per poder fer mitjana, cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre. Un cop superada, la PAP té validesa indefinida. La qualificació de la PAP (Apte/No Apte) també es coneixerà a partir del dia 22 de maig al portal https://accesuniversitat.gencat.cat.

Resultats globals de la PAP

Els resultats globals des que es va introduir la PAP l’any 2017 demostren que un 69% dels estudiants supera la prova. Per grups de procedència, es posa de manifest que el 83% dels estudiants que trien com a primera preferència un grau en Educació aprova la PAP, en comparació al 29% d’aquells que trien una altra preferència.

Així mateix, el 76% dels estudiants que provenen del batxillerat superen les PAP, mentre que els procedents dels cicles formatius via batxillerat la superen en un 61%, i un 44% els que han superat els cicles formatius de grau superior.

Les universitats i el Govern van introduir la PAP en el marc del Programa de millora i innovació en al formació de mestres (MIF) per garantir l’atracció de l’estudiantat més ben preparat als graus en Educació i es valora positivament l’increment d’estudiants matriculats enguany.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*