Les beques menjador pel curs 2015-16 o com enganyar sense dir mentides

Heu sigut mai capaços d'aconseguir enganyar algú sense dir una sola mentida? Veiem un exemple en el cas de les declaracions del Departament d'Ensenyament sobre les beques menjador previstes per aquest curs.

Miquel Gené
 
 
 

Heu sigut mai capaços d’aconseguir enganyar algú sense dir una sola mentida? Veiem un exemple en el cas de les declaracions del Departament d’Ensenyament sobre les beques menjador previstes per aquest curs.

Diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò,  recentment, de les declaracions del Departament d’Ensenyament sobre l’oferta dels ajuts per aquest curs. Per exemple, en una notícia titulada ‘Més alumnes que mai i més ajuts en beques mejador i material escolar que mai de l’ara.cat es relacionen les beques de menjador amb l’escola inclusiva, es diu que el curs 2015-2016 tindrà un clar vessant social, es destaca que es destinaran 48 milions d’euros per a 80.000 beques menjador, s’afegeix que per primer cop també hi haurà una altra partida de 3 milions d’euros per a nens que vagin a llars d’infants i que s’impulsarà un pla pilot a partir del mes de gener per oferir un àpat als alumnes de secundària.

Si analitzem les dades de l’informe del Síndic de Greuges de 2013 sobre malnutrició infantil, la  quantitat de beques menjador assignades, l’augment de la població escolar, l’augment de la pobresa infantil, el percentatge d’alumnes total que reben beques de menjador, el percentatge d’alumnes en risc de pobresa o exclusió social que tenen beques menjador i el percentatge de beques menjador que són del 100 % de l’àpat, podem veure que l’oferta de beques menjador per aquest curs no són suficients; no podem  considerar que afavoreixen l’escola inclusiva i ens quedem molt lluny de poder dir que aquest curs tindrà un clar vessant social. Per capítols:

Les 80.000 beques i els 48 milions d’euros

El curs 2009-10 es van arribar a donar 75.460 beques de menjador amb un pressupost de 54,01M€ per a 951.408 alumnes, des d’infantil fins a l’ESO. Això vol dir que aquest curs tindrem 4.500 beques més, però amb una inversió de 6 M€ menys, segurament perquè actualment menys d’un 20% de les beques són del 100% de l’àpat, la resta són del 50%. A més, hem d’afegir que aquest curs tenim 1.015.500 alumnes -64.000 més- en aquestes etapes d’ensenyament, i un índex de pobresa infantil i risc d’exclusió social d’infants de menys de 16 anys que ha passat del 17,6% el 2008 al 31,8% el 2014, fregant el doble, segons dades d’Idescat.

Cal tenir en compte, a més, que Ensenyament inclou en les seves dades pel proper curs els increments de beques menjador del Consorci de Barcelona gràcies a les aportacions noves de l’ajuntament: 2,8 milions que afavoriran a 6.000 famílies. De fet, ja al curs passat el Consistori de Barcelona va augmentar en 2,14 milions d’euros la seva aportació de manera que, dels 11,5 milions del Consorci, l’ajuntament en va posar 8,14 milions (el 70,5%) i el Departament 3, 36 milions (29,5%).

El pla pilot d’un àpat a Secundària

L’anomenat pla pilot consisteix en donar un entrepà i una fruita a alumnes de secundària en 10 centres de Barcelona. Si tenim en compte que de 297.226 alumnes de secundària només uns 5.000 (l’1,7%) reben beques de menjador es veu clar que aquesta mesura està molt lluny de ser un pla digne per una solució a la manca d’ajuts i poder garantir una bona nutrició a tot l’alumnat de l’ESO.

Els 3 milions per a la llars d’infants

Aquí l’engany no és tant en les xifres com en voler mostrar com un acte de sensibilitat social el que va ser un dels punts de la negociació política de CiU amb ERC perquè aquesta formació donés suport als pressupostos de la Generalitat de 2015 el passat gener.

L’engany del discurs: un ordre de magnitud inapropiat per la dimensió del problema.
Aquest curs es parla de les beques menjador com qui parla dels metres que avançarem per anar de casa fins el forn de pa del xamfrà del davant quan, en realitat, hauríem de parlar dels milers de quilòmetres que hem de fer per arribar a Berlin. Si apliquem el percentatge de pobresa infantil i exclusió social (31,8%) al nombre d’alumnes d’Infantil a la ESO (1.015.500), ens surt que a Catalunya hi han 322.900 alumnes d’aquestes edats vivint en famílies pobres o en risc d’exclusió social. Aquestes 80.000 beques només arribarien, doncs, al 24,8%. Calen, per tant, 242.900 beques més de les 80.000 per poder ajudar tota la pobresa infantil i els infants en risc d’exclusió, els catalans i catalanes que construiran el futur del nostre país.

Tenint en compte que els ajuts en beques de menjador només arriben a un 25% de població infantil en risc d’exclusió social i en cas de la ESO tan sols a un 1,7% de l’alumnat, podem concloure que la quantitat de beques menjador previstes per aquest curs estan molt lluny de poder garantir una escola inclusiva i la igualtat d’oportunitats a l’Ensenyament.

Miquel Gené
About Miquel Gené

AMPA Escola Fort Pienc Comissió Beques menjador i Pobresa infantil de FaPaC Contact: Twitter | More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*