Les famílies més vulnerables, les que menys gaudeixen de les oportunitats de l’AMPA

Un estudi presentat per la Fundació Bofill mostra que el nivell de participació entre les famílies catalanes és elevat, però el nivell d'ingressos és un dels principals factors limitadors.

João França
 
 
 

Tornada a les classes a l'escola Ramon Llull de Barcelona / Edu Bayer

Tornada a les classes a l’escola Ramon Llull de Barcelona / Edu Bayer

Les famílies catalanes participen activament a l’escola, i així ho demostra el fet que només el 15,6% no són sòcies de l’AMPA del seu centre, segons un estudi presentat per la Fundació Jaume Bofill i Famílies amb Veu. No obstant, la xifra és redueix a mesura que empitjora la situació econòmica. En el cas de les famílies que cobren menys de 600 euros mensuals, el percentatge de les que no estan associades a l’AMPA és més del doble: un 37,5%. Del total de famílies que no formen part de les AMPA a les escoles públiques, un 36,3% al·leguen motius econòmics.

L’estudi recorda que “no és cap novetat que els nivells socioeconòmic i cultural de les famílies tenen una incidència els resultats acadèmics de les criatures, però el que fins ara no s’havia dimensionat és com aquestes variables condicionen a l’alça o a la baixa el nivell de participació a l’escola”. A part del factor econòmic, els altres factors que exclouen les famílies de la participació són el nivell d’estudis –els pares i mares amb estudis superiors participen més–, la monoparentalitat i l’origen.

En el cas concret de l’afiliació a les AMPAs, els autors troben especialment greu aquesta bretxa socioeconòmica. “Les AMPA reequilibren les desigualtat d’origen fent accessibles certs serveis, abaratint costos, etc. i precisament aquelles famílies que més ho necessitarien es queden al marge per no poder fer front al preu de la quota”, remarquen.

L’estudi, que ha enquestat a 1.500 pares o mares, divideix els progenitors en quatre tipus: els informats, que estan al corrent de les qüestions relacionades amb l’educació dels seus fills, els presents, que fan “acte de presència” a les activitats que tenen lloc a l’escola, els col·laboradors, que participaven activament de l’AMPA o d’alguna comissió de treball, i finalment els representants, que ostenten un càrrec a la junta de l’AMPA o al Consell Escolar.

Les conclusions remarquen que els que participen –col·laboradors i representants– són un 29%, significativament més que els més passius –els informats–, que es limiten al 20,5%.

 

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*