Les proves d’aptitud personals als graus d’educació infantil i primària

Són gairebé 3.500 els estudiants que cada any volen iniciar estudis de mestre, i per tant necessitem que la Prova d’Aptitud Personal (PAP) sigui viable, sostenible i es pugui realitzar assegurant el criteri d’equitat i en el mínim temps possible de realització i correcció.

Josep Maria Cornadó
 
 
 

Estudiants universitaris a l’aula

Tots els estudiants que accedeixen als graus en Educació infantil i en Educació primària de les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català han de superar una prova d’aptitud personal (PAP). Aquesta prova, forma part d’una sèrie de mesures, que les institucions catalanes amb responsabilitat i competències en el camp de l’educació, estan prenent per tal d’avançar en l’excel·lència del sistema educatiu.

Es treballa per assolir una educació de més qualitat i per això és urgent prendre algunes mesures significatives: revisar els plans d’estudis de les facultats de mestres, millorar qualitativament les pràctiques que els estudiants realitzen a les escoles, optimitzar el sistema d’accés dels nous graduats als centres educatius, potenciar la promoció interna dels mestres en els centres, augmentar l’autonomia de les escoles, repensar les assignatures, els horaris i materials escolars, dedicar recursos a la investigació i a la innovació, fer pedagogia sobre quin ha de ser el paper de les famílies del segle XXI, etc.

També es pretén assolir una millor formació inicial dels mestres perquè aquest fet es considera essencial per garantir aquesta educació de qualitat. Molts dels països que són el nostre referent perquè tenen un sistema educatiu de prestigi utilitzen proves d’aptitud i filtres per seleccionar l’accés dels estudiants als graus d’educació.

L’objectiu fonamental d’aquesta prova és valorar els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis. Es tracta d’uns exàmens que actualment avaluen la comprensió i l’expressió escrita, l’aplicació del coneixement científic, la capacitat de síntesi, la capacitat per interpretar la realitat i predir resultats, l’aplicació dels coneixements bàsics de la lògica en situacions reals, etc. per tant podem definir la PAP com uns exàmens que sobretot avaluen la base cultural (no acadèmica) de l’aspirant a mestre.

És possible que el model de PAP que es va posar en marxa el curs passat en alguns anys vagi evolucionant, i a tot l’equip que treballa en el disseny i elaboració de les proves ens encantaria poder incorporar àmbits que són molt importants per a un estudiant de mestre. El gran objectiu és poder incorporar l’avaluació de competències no cognitives com l’empatia, la capacitat de lideratge, l’assertivitat, la capacitat de reflexió, les habilitats socials, la maduresa, etc. que no es poden avaluar només en una prova escrita, sinó que cal fer-ho en una situació pràctica o una simulació.

Però hem de ser conscients que són quasi 3500 els estudiants que volen iniciar estudis de mestre i necessitem que la Prova d’Aptitud Personal sigui viable, sostenible i es pugui realitzar assegurant el criteri d’equitat i en el mínim temps possible de realització i correcció.

Així com les PAU tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica dels estudiants i avaluar-ne els coneixements adquirits per ordenar-los i així establir un ordre per accedir al sistema universitari, la PAP no pretén ordenar sinó assegurar que els futurs estudiants tenen la base cultural mínima, per iniciar la formació que els portarà a una professió tan important socialment com ser mestre.

A les facultats d’educació hem de formar mestres per l’escola del segle XXI i cal ser valents i per això, han de canviar algunes coses que sabem que no acaben de funcionar com ens agradaria. Hem de formar mestres que treballaran en una escola que està en procés continuo de canvi, que s’ha d’adaptar a les noves necessitats de la societat.

La PAP és una mesura més que anirà acompanyat d’altres accions i innovacions que ja estan previstes però s’han d’incorporar a poc a poc, amb pas ferm i segur.

Hi ha moltes institucions i persones que estan treballant alhora per la millora de l’educació: Universitats, Departament d’Ensenyament, fundacions, federacions, programes, projectes, moviments, escoles, mestres, professors, educadors, etc. això no es pot aturar. En poc temps, arribaran els resultats. Tenim excel•lents professionals que treballen per aquest objectiu en totes les etapes del sistema educatiu, des de les llars d’infants, les escoles, instituts… fins a la universitat, tant des de l’àmbit públic com des del privat.

L’enyorat Xavier Melgarejo deia que “els mestres són el motlle i, per tant, han de ser bons, en l’aspecte curricular, en domini de l’anglès, llengua, matemàtiques… però també amb sensibilitat artística i un comportament ètic immaculat i actituds pro-socials“. Aquestes paraules expressen perfectament l’objectiu que persegueix aquesta Prova d’Aptitud Personal.

Josep Maria Cornadó
About Josep Maria Cornadó

Coordinador de la PAP i responsable d’ensenyament de mestres de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Contact: Twitter | More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*