L’OMS recomana impartir educació sexual a partir dels 12 anys

En motiu del dia de la dona, l'organització mundial de la salut recomana impulsar l'educació sexual sobretot destinada a informar sobre l'ús d'anticonceptius per prevenir embarassos no desitjats.

Redacció - El Diari de l'Educació
 
 
 

Love_-_Engagement

En motiu del dia de la dona, el passat 8 de març, s’ha tornat a posar sobre la taula el paper de l’educació sexual a les escoles i a casa. Aquesta vegada ha estat l’Organització Mundial de la Salut (OMS), sota l’empara de l’ONU, que ha emès tota una sèrie d’orientacions per a prevenir embarassos no desitjats entre les quals destaquen la potenciació de l’educació sexual als centres educatius a partir dels 12 anys.

“La investigació mostra que la millor edat és a partir dels 12  o 13, però també es pot començar als 10 anys”, apuntava la directora del departament de Salut Reproductiva de la OMS, Flavia Bustreo. Es tracta d’unes recomanacions que van sobretot destinades a informar sobre l’ús dels anticonceptius, atès que l’organització calcula que un total de 222 milions de joves i dones -sobretot a l’Àfrica- no en fan servir malgrat no tenir intenció de quedar-se embarassades.

Una de les recomanacions, a més de l’educació a les escoles, és que les adolescents puguin tenir accés als anticonceptius sense autorització paterna, i que a més a més puguin tenir informació detallada i pormenoritzada del seu ús. Tanmateix, l’OMS no entra en altres vessants més afectives de l’educació sexual, un àmbit d’aquest aprenentatge que té com a objetiu prevenir la violència de gènere.

Pobresa i mortalitat

Segons l’ONU, les complicacions durant l’embaràs i el part són una de les principals causes de mortalitat juvenil, entre els 15 i 19 anys, als països menys desenvlupats. També és dramàtica la mortalitat infantil, que és un 50% superior entre els fills de mares joves -per sota dels 20 anys- que entre les mares de 20 a 29 anys.

“Moltes de les persones que en aquests moments no tenen accés a serveis anticoncepció són joves, pobres i viuren en zones rurals o barriades urbanes marginals”, apunta l’organització internacional, que recorda el compromís de la Cimera de Londres de 2012 sobre planificació familiar de fer arribar aquests serveis almenys a 120 milions de persones més l’any 2020.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*