La participació dels infants i joves en la governança de les organitzacions socials

Els infants i joves aporten una visió de les coses que només si els ho preguntem ens les podran explicar.  Necessitem la complicitat de la infància en la construcció de la societat actual

José Antonio Ruiz / Susagna Escardíbul
 
 

La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) va recolzar al 2014 el Pacte per a la Infància de Catalunya i va adquirir el compromís d’impulsar la participació activa dels infants i joves a la Governança de les entitats, ja que els infants, a més a més de participar de les activitats, haurien de tenir l’oportunitat de ser part activa de les estructures organitzatives de les mateixes.

Com ja és conegut, la convenció sobre els Drets de l’infant, ratificada al nostre país al 1991, recull des de l’article 12 al 15 el dret a la participació dels infants, com a ciutadans i ciutadanes del present, amb dret a expressar-se, a opinar, a associar-se, etc.  Tot i tenir clar que parlem d’un tema de dret, ¿Per què ens costa tant donar veu i espai de participació als infants? El procés que va endegar la PINCAT, al 2015 i fins el dia d’avui, tracta de donar resposta en aquesta qüestió plantejada. A continuació descrivim el procés viscut.

El primer pas que va fer la PINCAT va ser constituir un grup promotor, format en un primer moment per representants de les 12 entitats socials que es van adherir al projecte. Aquest grup va estar assessorat per la Professora de la Universitat de Barcelona, Ana Maria Novella, experta en processos de Participació amb infants i joves. A partir d’aquest moment es va elaborar un full de ruta per aconseguir desenvolupar l’objectiu marcat, que consistia en la realització d’un parell de trobades amb infants i joves per reflexionar conjuntament sobre el valor de la participació i les seves experiències, i, alhora, incentivar-los en l’impuls de projectes que els impliqués participar a la governança de les seves entitats.

Alguns dels projectes que es van endegar van ser: la creació de Consells d’Infants en algunes de les entitats,  el redisseny d’alguns espais de presa de decisions de l’agrupament o l’esplai i, fins i tot, l’impuls de projectes que pretenien transformar i millorar la vida, no només de l’entitat, sinó també del barri. Un cop endegat aquests i altres projectes, que s’expliquen en detall al web, es va realitzar una nova jornada de treball, sis mesos després de la primera, per tal de valorar com estaven funcionant els projectes endegats. De nou la PINCAT va reunir a educadors/es, infants i joves per parlar-ne, però aquesta segona trobada va estar liderada pels infants i joves, els quals, van dinamitzar els diferents espais de debat i reflexió. Fins i tot al grup promotor s’havia incorporat un jove que havia demanat formar-ne part.

Les dues trobades ens van servir per afermar els projectes endegats, per establir relacions entre els infants i joves dels diferents projectes i, a més a més, per debatre sobre els elements facilitadors de la participació dels infants i joves com ara: “que els adults ens escoltin amb atenció”, “que existeixin a les entitats espais de diàleg i vies de comunicació”, “que els educadors estiguin motivats”, “ que la responsabilitat sigui compartida”…, i sobre els elements limitadors de la participació: “No entendre que ens podem equivocar, i criticar-nos si ens equivoquem”, “ “Poca iniciativa i implicació dels infants i joves perquè no estem acostumats a participar”, “que els grans no manin tant”…

A l’actualitat els projectes continuen endavant i la PINCAT presentarà el proper dia 8 de Novembre les 10 recomanacions per potenciar la participació dels infants a la governança de les entitats, per tal que qualsevol entitat que vulgui potenciar la participació real dels infants i joves les tinguin presents. Els titulars d’aquestes 10 recomanacions són:

–      Creure en els infants i joves.

–      Tenir clar a qui va adreçat el procés participatiu.

–      Implicar als infants i joves des del principi.

–      Identificar els espais de participació que té o pot crear l’entitat.

–      A participar, s’aprèn participant.

–      Accions amb continuïtat i integrades a l’entitat.

–      El joc com a eina i base de la participació dels infants i joves.

–      Tothom ha de poder participar.

–      La cuina de la participació és a foc lent.

–      Recollir les experiències de participació d’infants i joves i compartir-les.

Els infants i joves aporten una visió de les coses que només si els ho preguntem ens les podran explicar.  Necessitem la complicitat de la infància en la construcció de la societat actual. Un 21% de la població a Catalunya són infants i joves, per tant, la societat no pot prescindir de la veu, de la mirada, de les idees, de les capacitats constructives d’aquest 21% de la ciutadania.

 

José Antonio Ruiz és responsable de continguts de Fundesplai i Susagna Escardibul és pedagoga de Fundesplai. Ambdós són coordinadors del grup de Participació d’Infants i Joves de la PINCAT (Plataforma d’Infància de Catalunya).

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*