‘Educacions. 40 veus sobre educació i societat’

portadaQuan vam posar en marxa El Diari de l’Educació, ara fa poc més d’un any, proclamàvem que una de les seves finalitats, entre moltes altres, havia de ser explicar el món de l’educació a la societat que l’envolta i potenciar el compromís educatiu per part de tota la ciutadania. Per alguna raó el lema del diari és que “l’educació és cosa de tots”.

En aquesta línia anunciem la publicació d’un llibre, Educacions. 40 veus sobre educació i societat (editorial Icària). Es tracta d’un projecte editorial coordinat per El Diari de l’Educació i en el qual hi han participat fins a 40 autors. El llibre busca reivindicar el paper de l’escola com a agent transformador de la societat, i, a la vegada, la responsabilitat de tota la societat, des de cadascun dels seus àmbits, en l’educació dels nostres infants. Selecciona 20 qüestions d’actualitat i rellevància social –l’economia, el gènere, la democràcia, la ciència…– i els analitza des des dels dos punts de vista: des de dins de les aules i des de fora. Amb les ulleres de mestre i amb les d’activistes i experts de fora l’entorn escolar.

Ha de quedar clar, tanmateix, que aquest no és un llibre sobre els grans reptes de l’educació avui. Hi ha entitats, professionals i investigadors que han aprofundit darrerament en qüestions cabdals com la relació entre la família i l’escola, els currículums, horaris, metodologies o el paper del lleure educatiu. No s’ha d’entendre aquesta publicació com un tractat sobre el futur de l’educació, sinó com unes pinzellades sobre com veu la societat la nostra escola i viceversa.

A continuació reproduïm el sumari del llibre amb tots els temes i articulistes.

Sumari del llibre

Pròleg

João França i Pau Rodríguez: L’educació és cosa de tots

Ciutadania

Ada Colau. Educació crítica i empoderament ciutadà per una democràcia real

Jordi Mir. La democràcia sorgeix de la formació i la participació

Participació

Joan Subirats. Participar i fer

Joan Domènech. Com fem una escola més democràtica?

Gènere

Sara Berbel. Coeducació, l’assignatura imprescindible

Marina Subirats. Parlem de coeducació

Sexualitat

Fran Ferri. El repte de l’educació sexual

Jaume Funes. L’escola i el sexe

Economia

Josep Manel Busqueta. Economia, una ciència per entendre el món o per dominar-lo?

Sònia Farré. Economies a l’escola

Consum

Arcadi Oliveres. Consum responsable? Encara no com voldríem

Carles Sedó. El consum que ens devora

Treball

Albert Recio. Educació, treball i capitalisme.

Salvador López Arnal. Els cicles formatius i la deshumanització dels futurs treballadors

Literatura

Care Santos. Alguns apunts sobre literatura i els joves

Jaume Cela. La necessitat de la literatura

Art

Pepa Plana. Tocats per l’art

Núria Sàbat. Gaudir de l’art de cada dia

Mitjans

Manel Alías. L’educació ja és sexi

Xavier Serra. I si eduquéssim en comunicació audiovisual?

Tecnologia i xarxes

Carles Capdevila. Els papa-nates, els pare-noics i el nen savi que assenyala la lluna amb el dit

Jordi Jubany. Les TIC a l’educació

Ciència

Anna Grau. El cel és blau, però encara no sabem el perquè

Sandro Maccarrone. Has fet alguna bona pregunta avui?

Natura

Heike Freire. Educar per cuidar la vida

Assumpta Duran. La natura és encara un repte per a l’escola?

Ciutat

Pep Martí. La ciutat com un conjunt d’interessos canviants

Esteve Barandica. Ciutat i educació, binomi indissociable

Llengua

Pau Vidal. Ensenyar el Proficiency amb el nivell B

Olatz de Bilbao. En estirabot correcte direm…

Història

Joaquim Prats. Usos i abusos de l’ensenyament d’Història

Teresa Terrades. Les històries i la Història

Comuns

Joan M. Gual. Ha esclatat la bombolla educativa?

Laia Benito Pericas. Els comuns a l’escola

Immigració

Mohammed El-Amrani. Visc al nord i sóc del nord

Pilar Ugidos. Integració social, el gran repte del present

Solidaritat

Francesc Mateu. Cooperació internacional a l’escola?

Mila Domeque. Educació per a una ciutadania global: connectant mons

Desigualtats

Albert Sales. Austeritat, sistema educatiu i la reproducció social de les desigualtats

Joan Maria Girona. Societat desigual, escola desigual. Es poden compensar les desigualtats?

Epíleg

Jaume Carbonell. Escola i societat: una relació imprescindible