El Síndic detecta frau en la matriculació d’alumnes en escoles d’alta demanda de Barcelona

El Síndic denuncia la laxitud del Consorci d'Educació a l'hora de penalitzar els fraus en l'empadronament de les famílies per accedir a escoles considerades de prestigi

Pau Rodríguez
 
 
 

Imatge d’arxiu / © Edu Bayer

Famílies que menteixen sobre el seu lloc de residència per poder accedir a escoles de prestigi i centres educatius que amplien el nombre d’alumnes sense tenir en compte l’ordre de les llistes d’espera. Això és el que el Síndic de Greuges observa que passa en el procés d’admissió d’escoles de Barcelona amb molta demanda, motiu pel qual ha demanat que s’apliquin mesures disciplinàries i, a més, que s’obri un expedient informatiu al en el si del Consorci d’Educació per haver-ho permès. L’Administració ha respost aquest mateix dijous que les ampliacions de ràtio s’han concedit sempre d’acord amb el que estableix la normativa.

Després d’acumular queixes i obrir una investigació pel seu compte en relació amb les inscripcions del curs 2016-2017, el Síndic ha identificat escoles barcelonines on bona part dels seus alumnes realment no vivien allà on estaven empadronats en el moment de fer la matrícula, segons han confirmat a través d’inspeccions de la Guardia Urbana. És per això que des de la institució que dirigeix Rafel Ribó més “rigor a l’hora de comprovar i penalitzar” aquests fraus.

En escoles barcelonines com la pública Costa i Llobera o la concertada Súnion, les famílies de bona part dels alumnes que hi han entrat en l’actual curs van fer moviments de padró poc abans de les preinscripcions. Sense comptar els qui ja tenen germans a l’escola –amb molts números per entrar–, el Síndic calcula que aproximadament el 50% dels qui es van matricular en aquests dos centres van canviar el padró mesos abans. Aquests indicis de frau, segons el Síndic, són “fonamentats” en la majoria de casos, atès que la visita de la Guardia Urbana conclou que les famílies no viuen al domicili que van al·legar durant el procés.

Així i tot, en la majoria de casos el Consorci ha acabat arxivant l’expedient, i és per això que el Síndic exigeix més rigor. Aquest curs el Consorci ha rebut 119 denúncies de possible frau, de les quals n’han quedat 42 després de passar la comprovació de l’Institut Municipal d’Informàtica. Després de la visita policial, en 29 d’aquestes no s’ha pogut comprovar que la residència acreditada a les inscripcions fos la correcta. Però finalment només s’han penalitzat vuit casos (sis dels quals han estat recorreguts), atès que les famílies han demostrat posteriorment que sí que hi vivien.

També en aquests casos el Síndic ha detectat patrons de conducta de les famílies. Assegura que moltes d’elles solen al·legar “separacions temporals amb posteriors reconciliacions” o “obres temporals a casa”, i aporten per justificar-ho “acords privats” en el primer cas i “fotos de cases en obres” en el segon. Molt lluny, segons el seu parer, de documentació sòlida que provaria que sí que viuen al domicili on els consta el padró, com rebuts domiciliars, pagaments de lloguer o donar-se d’alta del CAP de la zona.

Ampliar ràtios sense respectar l’ordre

El frau del padró no és l’únic que ha airejat el Síndic. També ha alertat que hi ha escoles, com el citat Súnion o el llaurejat Col·legi Montserrat, que amplien les ràtios d’alumne per aula sense tenir en compte l’ordre de les llistes d’espera per accedir a una plaça al centre. El que farien aquestes escoles és esperar-se als dies abans de l’inici de curs, just quan la llista d’espera deixa de tenir efecte, per demanar al Consistori una augment de les ràtios –al·legant, sovint, vincles dels aspirants amb el centre–, cosa que l’Administració els concedeix.

Súnion va utilitzar aquesta fórmula per ampliar 10 places per sobre de la ràtio prevista a Primer d’ESO, i Montserrat, 3 per sobre de les establertes a P3. En tots dos casos la Comissió de Garanties d’Admissió del Consorci d’Educació els ho va aprovar, malgrat que en les zones escolars d’ambdós centres hi havia escoles amb vacants. És per això que el Síndic ha demanat que s’obri un expedient informatiu a la presència d’aquesta Comissió, que segons el seu parer ha autoritzat ampliacions “sense justificació i sense respectar l’ordre de les llistes d’espera”.

En aquests casos, el Consorci ha respost que s’ha procedit “seguint escrupulosament el que estableixen els terminis marcats per la normativa pel que fa a la vigència de les llistes d’espera”, tot i que no rebat el procediment assenyalat pel Síndic. Sí que afegeix, però, que en la campanya actual d’inscripcions s’han pres mesures perquè això no passi més. Segons expliquen en un comunicat, han informat a les direccions de tots els centres que no s’autoritzaran increments de ràtio per al curs 2017-2018 a petició dels centres excepte en casos excepcionals, com ho podrien ser els reagrumaments de germans o la protecció d’un menors.

Es dona el cas que les tres escoles assenyalades pel Síndic són de la zona alta de Barcelona i tenen un prestigi que fa que rebin una demanda que supera amb escreix les places que poden oferir.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*