Art

CCOOmics, un projecte col·lectiu d’un sindicat amb les escoles d’art

19/06/2019 - Rodrigo Plaza

CCOOmics és un projecte educatiu i artístic realitzat entre cinc escoles d’art públiques i CCOO de Catalunya per acompanyar els estudiants en la creació d’una història, amb el seu estil personal però que necessàriament abordi una temática social: precarietat juvenil, racisme, drets LGTBI, refugiats, feminisme, guerra, memòria històrica, etc.

L’Art, una experiència sensorial i inclusiva

04/06/2019 - Carme Marcè i Eugènia Mestre

Dues mestres de les escoles Avenç i Ramon Fuster (Fundació Collserola) han ideat una paleta de barreges de colors inclusiva perquè una alumna invident (que per tant no ha vist mai els colors) pugui experimentar l’art amb la resta de companys. En aquest article expliquen el procés de creació, que ha comptat amb la participació de FabLab Sant Cugat i la resta d’alumnat.

Exposar l’educació

27/03/2017 - María Acaso

El terme educació ha de desvincular-se d’allò escolar i de les manualitats per adquirir el rang de pràctica cultural generadora de coneixement que li correspon