Aspasim

Plans individuals per aprendre junts

06/05/2014 - Núria Capellas Micó

Els suports especialitzats són necessaris, però no per fer el que l’alumne no sap fer, sinó per donar eines a l’alumne perquè sigui més autònom amb els aprenentatges que se li donen. I tot plegat ha d’estar planificat en el document que ha de ser la base de la intervenció de l’alumne respecte al grup: el Pla Individual.

La inclusió 20 anys després de la Declaració de Salamanca

24/02/2014 - Víctor Saura

Dues trobades aquesta primavera a Catalunya (‘Barcelona Inclusiva’ i ‘L’educació inclusiva a Catalunya’ analitzaran experiències i estratègies per fer realitat el que ja fa dues dècades van plantejar més de 300 experts en educació i discapacitat convocats per la Unesco