ciutat

Festa, educació i ciutat

29/03/2017 - Jaume Martínez Bonafé

Una escola implicada en la ciutat pren el currículum com a pretext per llegir d’una manera crítica les pràctiques socials a la ciutat. La ciutat no és només una estructura, és fonamentalment una pràctica cultural.

Dia sense cotxes: una oportunitat

22/09/2016 - Jaume Cela Ollé

El meu carrer estava ocupat pels nens i nenes pluridiscapacitats d’una escola que està just a la cantonada. He pogut observar el magnífic treball dels educadors i de les educadores