Currículum

El currículum oficial: un document enfarfegador i abstrús

26/06/2016 - Xavier Besalú

El llenguatge de les competències hauria hagut de comportar una reducció dràstica de les prescripcions curriculars, perquè els coneixements, les habilitats i les actituds que s’han de posar en solfa per resoldre problemes reals només sedimenten si són fruit de l’interès i de la utilitat

L’educació de demà, més preguntes que respostes

19/10/2015 - Neus Lorenzo

El nou currículum de futur pot mantenir el treballar aïllat de la lectura, l’escriptura, l’oralitat o l’escolta discursiva, però l’estratègia de futur és poder fer el pas ràpid d’una habilitat a l’altre: una transcompetència comunicativa

1 2