Deures

Els deures com a pretext per reinventar l’escola

07/11/2016 - Jaume Carbonell

Els deures són una important font de desigualtat, com ho són les activitats extraescolars perquè, a diferència de l’escola, ni l’ajuda familiar està sempre garantida ni l’oferta d’educació no formal és accessible a tota la infància i adolescència

Deures, menjar poc i pair bé

27/09/2016 - Montse Ros

A falta d’alguna cosa millor, crec que alguns deures són bons; només alguns i si són pocs. Alguns deures serveixen per aplicar al món no escolar allò que has après a classe. Això dóna sentit, valor i projecció.

Deures sí o no?

06/06/2016 - Joan M. Girona

Quantes hores al dia pot treballar un infant o un adolescent? Fent un treball que realment aprofiti. Els nens i les nenes han de tenir temps i hores per jugar i poder fer-ho amb tranquil·litat

1 2