Educació social

Els educadors i educadores socials a l’Escola. Treballem plegats?

28/08/2018 - Col·lectiu professional d’Educació Social i Escola del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

Ara més que mai cal un treball educatiu personalitzat amb cada infant i adolescent per educar en valors i aconseguir la formació d’una personalitat equilibrada, capaç d’actuar amb criteri, solidaritat i justícia, integrada en la societat i que treballi per aconseguir millorar-la, capaç d’afrontar els nous reptes

El raper i l’educadora

18/06/2018 - Josep Ma Puig Rovira

Està acceptat que els educadors i les educadores donen de múltiples maneres la seva ajuda als joves. Potser no està tan difosa la idea que l’educació no acaba fins que els nois i noies son capaços d’entregar alguna cosa a la seva comunitat. És el doble do de l’educació: primer dels formadors als joves i després dels joves a la comunitat

Els educadors socials, uns aliats per les escoles encara desaprofitats

10/05/2018 - Sandra Vicente

Catalunya, a diferència d’altres comunitats autònomes com Canarias o Extremadura, no té regulada la presència d’educadors socials als espais d’educació formal. Arran del decret d’atenció a la diversitat i alguns projectes com el Pla de Barris de Barcelona es treballa per començar a incorporar aquesta figura als centres

La Claqueta, cinema per educar

24/09/2014 - María Muñoz - Inspira

Aquesta cooperativa formada per educadors i cineastes ensenya a nens, adolescents i grans a valer-se del cinema com una eina més d’expressió, els forma com a espectadors i convida als joves a experimentar des de la seva experiència amb una càmera.