Escola inclusiva

Plans individuals per aprendre junts

06/05/2014 - Núria Capellas Micó

Els suports especialitzats són necessaris, però no per fer el que l’alumne no sap fer, sinó per donar eines a l’alumne perquè sigui més autònom amb els aprenentatges que se li donen. I tot plegat ha d’estar planificat en el document que ha de ser la base de la intervenció de l’alumne respecte al grup: el Pla Individual.

1 4 5 6 7