Escola inclusiva

Plans individuals per aprendre junts

06/05/2014 - Núria Capellas Micó

Els suports especialitzats són necessaris, però no per fer el que l’alumne no sap fer, sinó per donar eines a l’alumne perquè sigui més autònom amb els aprenentatges que se li donen. I tot plegat ha d’estar planificat en el document que ha de ser la base de la intervenció de l’alumne respecte al grup: el Pla Individual.

Síndrome de Down: hi ha formació més enllà de l’ESO?

20/03/2014 - Pau Rodríguez

Les famílies lamenten la falta d’assessorament i d’oferta formativa un cop els seus fills amb síndrome de Down acaben l’etapa educativa obligatòria. Els itineraris inclusius queden truncats, i un cop acaben els Programes de Qualificació Professional Inicial sovint només els queden els cursos i pràctiques que organitzen les associacions.

1 5 6 7