innovació

Innovar, un procés íntim

14/12/2016 - Ita Asparó

Crear mètode, esdevenir un equip amb tota la comunitat educativa, omplir el nostre dia a dia de confiança, passió, resiliència, lideratge i creativitat és el verdader repte. Aquest pas cal fer-lo, crec jo, en la intimitat.

La crisi i la desprotecció de l’escola pública

15/11/2016 - Xavier Bonal

Si volem una educació pública innovadora, creativa, participativa, amb capacitat d’autogestió i com a espai de formació de ciutadania crítica, hem d’assegurar els mecanismes que permetin que tots aquests atributs siguin possibles i assequibles per a tots els grups socials

1 2 3 4 5 8