innovació

Educar en la creativitat

17/02/2016 - Jenny Silvente

Els nens i nenes tenen un gran potencial creatiu però les escoles no generen un ambient ni proposen activitats que posin en marxa l’ús de la creativitat.

1 6 7 8 9