Llei d’Educació de Catalunya

Decidir: escola pública, estatal o mercat

07/05/2014 - Montse Ros

La meva decisió és pel dret universal a l’educació, per la cooperació i no per la competència, per l’equitat i no per la segregació, per la coresponsabilitat i no per la centralització, per la millora educativa basada en l’evidència científica i la formació, per obrir les escoles que falten, arrelades al territori.