maternitat

Una franquícia de cossos i afectes

19/09/2014 - Sandra Ezquerra

En no prendre en consideració els “forats negres” que la maternitat sol generar en les trajectòries professionals de les dones investigadores, les convocatòries ens situen en una situació de desavantatge