política educativa

L’educació de demà, més preguntes que respostes

19/10/2015 - Neus Lorenzo

El nou currículum de futur pot mantenir el treballar aïllat de la lectura, l’escriptura, l’oralitat o l’escolta discursiva, però l’estratègia de futur és poder fer el pas ràpid d’una habilitat a l’altre: una transcompetència comunicativa

1 2