Preinscripció

Triar escola no és el mateix que educar

10/03/2015 - Montse Ros

El sistema català d’escolarització dóna la mateixa oportunitat a totes les escoles de ser triades? Dóna oportunitat a les escoles de triar el seu alumnat? Dóna les mateixes oportunitats a les famílies de triar?