Col·lectiu professional d’Educació Social i Escola del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

Els educadors i educadores socials a l’Escola. Treballem plegats?

28/08/2018 - Col·lectiu professional d’Educació Social i Escola del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

Ara més que mai cal un treball educatiu personalitzat amb cada infant i adolescent per educar en valors i aconseguir la formació d’una personalitat equilibrada, capaç d’actuar amb criteri, solidaritat i justícia, integrada en la societat i que treballi per aconseguir millorar-la, capaç d’afrontar els nous reptes