Mapamundi dels drets humans: treballant amb infants i joves la interdependència i la corresponsabilitat

L’Agenda 2030, impulsada per les Nacions Unides, permet concretar en la programació d’aula la dimensió cognitiva de l’educació per a la ciutadania mundial (UNESCO, 2015). Els Objectius de Desenvolupament Sostenible que estableix aquesta agenda ens informen dels reptes globals per la justícia social. Alguns d’aquests reptes es mostren, en forma d’il·lustracions, al recurs educatiu en línia Mapamundi dels Drets Humans.

Fundació Solidaritat UB
 
 

Alguna vegada t’has preguntat d’on ve la fusta dels mobles que t’envolten? Saps que podria procedir de la tala il·legal en regions com l’Amazones, la Conca del Congo o el Sud-est Asiàtic? Saps que a Indonèsia, per exemple, un altre dels motius de la tala és la instal·lació de plantacions de palma africana per satisfer l’alta demanda d’oli de palma, que es troba en molts dels aliments que consumim? Saps que aquesta tala provoca que Indonèsia sigui un dels països del món amb més emissions de gasos d’efecte hivernacle per desforestació? I saps que, si no frenem l’escalfament del planeta, l’any 2050 el nivell del mar haurà augmentat al voltant de 15 centímetres, amb el conseqüent perill per moltes ciutats de la costa?

Totes aquestes qüestions es recullen, en forma d’il·lustracions, a l’exposició Mapamundi dels Drets Humans, que la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona i la Fundació Món-3 van editar l’any 2014 amb el suport de la Diputació de Barcelona; i de la qual se n’ha publicat una versió interactiva. Es tracta d’un recurs educatiu per posar en relleu la interdependència de problemàtiques aparentment llunyanes i, per tant, la corresponsabilitat de totes les persones que habitem el planeta en la seva resolució.

El mapamundi mostra temàtiques com la globalització econòmica, la desigualtat de gènere, els conflictes armats o les migracions internacionals, així com lluites socials que s’esdevenen arreu del planeta. En la versió interactiva del mapa, es pot consultar la descripció de les escenes, cercar il·lustracions per paraules clau o filtrar els dibuixos corresponents als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. En el Portal PAULA, es recullen propostes pedagògiques, recursos didàctics, còmics i fonts d’informació per tractar les diferents temàtiques.

L’Agenda 2030 i l’educació en ciutadania global

El setembre de 2015, amb l’horitzó de 2030, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 amb la voluntat d’eradicar la pobresa, protegir el planeta i fer realitat els drets humans de totes les persones. En total, els 17 objectius inclouen 169 metes, que abasten les tres dimensions de la sostenibilitat: l’econòmica, la social i l’ambiental, i que seran les que regiran els programes de desenvolupament mundials durant els propers 15 anys.

Agrupats al voltant de temàtiques com la pobresa, la fam, la salut, l’educació de qualitat, la igualtat de gènere, l’aigua neta, l’energia assequible, el consum responsable o la reducció de les desigualtats, els ODS ens informen dels reptes globals per la justícia social.

Es tracta de temes presents en el currículum de les diferents matèries i etapes educatives, de manera que vincular-les a l’Agenda 2030 facilita treballar a l’aula la dimensió global de les problemàtiques estudiades i concretar en la programació la dimensió cognitiva de leducació per a la ciutadania mundial. Segons la UNESCO (2015), aquesta dimensió fa referència a l’“adquisició de coneixements, comprensió i pensament crític sobre qüestions mundials, regionals, nacionals i locals, així com de les interrelacions i la interdependència de diferents països i grups de població”.

Grup de recerca de batxillerat en desenvolupament sostenible

En concret, en l’etapa de batxillerat i per a la matèria del treball de recerca, l’alumnat que vulgui investigar qüestions incloses en l’Agenda 2030 pot utilitzar el Mapamundi interactiu dels Drets Humans per explorar i descobrir temes de recerca. A partir de les problemàtiques i de les lluites que s’hi descriuen, els i les estudiants poden fer treballs que denunciïn atacs a drets humans o que difonguin iniciatives per defensar-los.

Per investigar en aquests àmbits, la Fundació Solidaritat UB ha obert un grup de recerca de batxillerat en desenvolupament sostenible global, on l’alumnat que fa investigació sobre l’Agenda 2030 pot reunir-se, intercanviar recursos i rebre assessorament al llarg del procés.

El grup de recerca es complementarà amb un curs semipresencial per al professorat tutor de treballs de recerca de batxillerat que vulgui potenciar l’educació per la ciutadania global durant la investigació.

Un espai on publicar treballs de l’alumnat.

Tant els treballs de batxillerat com de la resta d’etapes educatives que l’alumnat desenvolupi al voltant de l’Agenda 2030 es poden publicar al Mapamundi dels Drets Humans, en forma de presentacions de diapositives, fotografies de murals, articles al bloc del centre educatiu, infografies, etc.
Publicar els treballs al mapamundi és una forma de compartir i difondre els materials generats i, alhora, contribueix a que l’alumnat posi en relació la problemàtica abordada amb altres reptes i territoris.
Actualment, s’estan desenvolupant funcionalitats per a l’autopublicació de treballs. Mentrestant, els materials es poden enviar al correu recercapau@ub.edu.

Fundació Solidaritat UB
About Fundació Solidaritat UB

La Fundació Solidaritat UB es va crear l’any 1996, per iniciativa de la Fundació Món-3 i de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu d’aplicar la política de cooperació universitària al desenvolupament, i així promoure els drets humans i l’acció social des de la Universitat, en el marc de les accions de responsabilitat que té envers la societat. Contact: Lloc web | Facebook | Twitter | More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*