Intered Catalunya

Intered Catalunya
About Intered Catalunya

InteRed és una ONG de desenvolupament creada al 1992 per la Institució Teresiana per tal d'impulsar, des de la societat civil, una xarxa d'intercanvi i solidaritat entre grups socials, pobles i cultures. La nostra missió és col·laborar en la transformació de la realitat socioeconòmica actual i lluitar contra la pobresa, les desigualtats i l'exclusió mitjançant processos socioeducatius des de la perspectiva dels Drets Humans i de Gènere. Contact: Lloc web | Facebook | Twitter | More Posts