Educació transformadora

Dret a l’educació: eina de futur per al canvi i la transformació social (part I)

8 de Setembre de 2014 - Institut de Drets Humans de Catalunya

Amb aquest article l’IDHC inicia una sèrie de publicacions per compartir les visions i aportacions dels experts que van participar a la taula rodona sobre educació organitzada en el marc del 32è Curs Anual de Drets Humans. Diferents perspectives d’anàlisi sobre el dret a l’educació, així com propostes per fer efectiu un dret fonamental, garantia del futur individual i col·lectiu i enfocat a la transformació social.

Educar en la solidaritat: riscos i oportunitats del nou Servei Comunitari

11 de Juliol de 2014 - lafede.cat

Més enllà de la constatació de la pobresa i les desigualtats i de la primera reacció de l’assistencialisme, l’Aprenentatge Servei pot ser una oportunitat per connectar el currículum amb la feina d’entitats i moviments socials que treballen dia a dia per crear les alternatives socialment necessàries.

L’educació en temps d’incertesa i els seus desafiaments

12 de Juny de 2014 - Entrepobles

Davant una situació on el capitalisme i el neoliberalisme ens han conduit cap a la individualització extrema, com podem construir processos col·lectius de canvi? Què entenem per transformador? Com podem crear una estructura socioeconòmica que ens ajudi a construir “una vida vivible” i per a “la sostenibilitat de la vida”?

1 5 6 7