Llei Wert

És perillós pensar?

19 de Juny de 2015 - Amnistia Catalunya

El Grup d’Educació d’Amnistia Internacional-Catalunya considera un terrible error eliminar aquelles matèries de l’ensenyament obligatori que fan una tasca fonamental dins l’àmbit de l’Educació en Drets Humans.

Dret a l’educació: eina de futur per al canvi i la transformació social (part I)

8 de Setembre de 2014 - Institut de Drets Humans de Catalunya

Amb aquest article l’IDHC inicia una sèrie de publicacions per compartir les visions i aportacions dels experts que van participar a la taula rodona sobre educació organitzada en el marc del 32è Curs Anual de Drets Humans. Diferents perspectives d’anàlisi sobre el dret a l’educació, així com propostes per fer efectiu un dret fonamental, garantia del futur individual i col·lectiu i enfocat a la transformació social.