Rella Olot

Rella Olot
About Rella Olot

Anna Ma. Prat, Antònia Curós, Benet Massanella, Carles Aulí, Carme Grau, Conxita Ayats, Elvira Berga, Glòria Llinàs, Joana Bandranas, Marga Plaza, Montserrat Bonet, Roser Bartrolí, Silvia Bars i Tina Agustí More Posts

Aula d’alfabetització d’Olot per a nois i noies de 16 a 18 anys

4 de Febrer de 2019 - Rella Olot

Us presentem l’experiència d’un grup de mestres jubilats d’Olot, que amb el suport de RELLA (Associació de mestres i professorat jubilats) i l’IME (L’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot) fan una feina d’alfabetització amb noies i nois nouvingudes de 16 a 18 anys.