Miquel Martínez

Miquel Martínez
About Miquel Martínez

Professor de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. More Posts

El compromís del docent

27 de Novembre de 2014 - Miquel Martínez

El compromís de l’educador amb la seva feina no és solament un compromís amb la feina en sentit estricte. La tasca d’educadors i d’educadores és una tasca que suposa assumir la responsabilitat que les seves accions comporten conseqüències […]