Com ens ajuda a construir coneixement el treball per projectes?

Treballar per projectes interdisciplinaris és cada vegada més habitual a les aules del nostre país. Ensenyar a partir de reptes i problemes amb metodologies actives, com l’ABP o l’APS, és una oportunitat per aconseguir un aprenentatge molt més rellevant i significatiu.