autogestió

I a Finlàndia… com enfoquen el sistema educatiu?

21/02/2018 - Noemí Mauri

La infància és la llavor més preuada. Invertir en salut mental i educació és bàsic per poder millorar les diferents àrees del sistema i edificar un engranatge personal-social-polític de qualitat. Fa anys que a països com Finlàndia ho van entendre, i el resultat positiu es demostra any rere any a les proves PISA.