Anna Soldevila Jaca

Anna Soldevila Jaca
About Anna Soldevila Jaca

Professora de l’àmbit de la comunicació del CFA Barberà. Màster Universitari en Psicopedagogia. Universitat de Barcelona. Actualment estudiant de doctorat More Posts