escoles de música

L’agenda educativa local: un compromís decidit

17/02/2016 - Jordi Plana

Els governs locals tenen capacitat per assumir responsabilitats en matèria educativa. Sostenir els centres municipals, assegurar l’èxit educatiu a través de l’acompanyament escolar i combatre l’abandonament prematur en són alguns dels reptes.