Ana Ibañez

Ana Ibañez
About Ana Ibañez

Mare, educadora i tècnica en gestió de nivells de glucosa 24 hores. Membre del grup de famílies d'ACISE Infermeria. Contact: Twitter | More Posts

Simplement diabetis?

06/11/2019 - Ana Ibañez

Sovint em cansa haver-me de justificar davant de tantes persones que pensen que el que té la meva filla és simplement diabetis. Per això crec que cal tenir clar com és la motxilla que acompanya els nens i nenes amb diabetis tipus 1 a les excursions i colònies escolars.