Moviments de Renovació Pedagògica

Isabel Muñoz Moreno

25/09/2015 - Jaume Cela

Necessitem més que mai la Isabel, gent com ella per enviar a la quinta forca els Wert de torn. Un somriure, és la Isabel. La pregària que adreces a un déu en qui no creus però amb qui necessites creure.

I ara què?

02/06/2015 - Jaume Martínez Bonafé

Les darreres eleccions han canviat el mapa polític i segurament en pocs dies ens haurem llevat de damunt la llarga i pesada llosa de la dreta conservadora en el govern. I ara què?