Més de 2.500 estudiants superen la prova d’aptitud personal per accedir als estudis d’educació

Un total de 2.546 estudiants han superat la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als estudis d’educació infantil i primària, un 33% més que en la convocatòria de 2018. Segons els resultats provisionals avançats pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), el canvi data de la PAP per tal que no coincidís amb les PAU s’ha traduït en un major nombre d’alumnes presentats i també dels estudiants que l’han superat.

Redacció - El Diari de l'Educació
 
 
 

Proves d’aptitud personal (PAP) | Universitats i Recerca

S’han presentat a la PAP 4.271 estudiants (en la convocatòria de 2018 van ser 3.238), dels quals 2.546 han estat declarats aptes. Això suposa un percentatge del 59,61%, que és mig punt superior al de l’any passat. L’increment d’estudiants ha estat més alt entre les alumnes dones (prop de 500 més que en la convocatòria de 2018) i, en total, han suposat el 82% dels estudiants que van fer els exàmens el passat 27 d’abril. Pel que fa al percentatge apte/presentat, ha estat del 67,60% en el cas dels alumnes homes i del 57,83% en el cas de les dones.

Resultats provisionals PAP per als graus d’educació: Convocatòries 2019 i 2018 (per seu d’examen)

Seu examen Presentats Aptes % Apte / Presentat
2019 2018 2019 2018 2019 2018
Barcelona 2.037 1.455 1.229 899 60,33% 61,16%
Bellaterra 742 579 477 355 64,29% 61,31%
Girona 495 439 297 241 60,00% 54,89%
Lleida 414 312 227 168 54,83% 53,84%
Tarragona 583 453 316 251 54,20% 55,40%
Total general 4.271 3.238 2.546 1.914 59,61% 59,11%

Un cop coneguts els resultats provisionals d’enguany, el secretari general del CIC, Lluís Baulenas, ha destacat que “l’avançament de la prova ha afavorit que s’hagin presentat més estudiants interessats en accedir als graus d’educació”, sense que la major quantitat d’alumnes hagi anat en detriment de la qualitat, “ja que els resultats són fins i tot lleugerament millors que en la convocatòria anterior”.

Les universitats i el Govern van introduir la PAP en el marc del Programa de millora i innovació en al formació de mestres (MIF) per garantir l’atracció de l’estudiantat més ben preparat als graus en Educació. Com a novetat, tal i com ja va anunciar el Departament d’Educació, a partir d’ara haver accedit als graus en Educació infantil i primària o al màster de professorat mitjançant una prova d’aptitud personal (PAP) computarà també com a mèrit a la borsa de docents interins dels centres públics de Catalunya, posant més valor la seva realització.

La PAP per accedir als graus en Educació infantil i primària consta de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític, i un altre de competència logicomatemàtica. La PAP es considera superada amb la qualificació d’APTE, que s’obté quan la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens és igual o superior a cinc punts sobre deu. Per poder fer mitjana, cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre. Un cop superada, la PAP té validesa indefinida.

Com explicava fa uns mesos a aquest diari Josep Maria Cornadó, professor de la URV i coordinador de la PAP, Josep Maria Cornadó, professor de la URV i coordinador de la PAP, “l’objectiu de la PAP és arribar a avaluar competències no cognitives com l’empatia o la capacitat de reflexió”. Segons Cornadó, “es parteix de la idea, assentada en molts altres països amb sistemes educatius de prestigi, que per iniciar aquests estudis l’aspirant ha de tenir unes competències bàsiques de caràcter general;les competències més específiques ja les anirà assolint al llarg de la formació inicial”.

En aquests moments, està obert el període de sol·licitud de revisió, el resultat del qual es comunicarà el pròxim 3 juny. D’altra banda, el 19 de juliol es realitzarà la convocatòria extraordinària de la PAP per accedir als estudis d’educació.

1 Comment on Més de 2.500 estudiants superen la prova d’aptitud personal per accedir als estudis d’educació

 1. No ho entenc.
  Si volem tenir professors vocacionals, el PAP hauria de ser una prova tipus psicotècnica o fins i tot una entrevista personal.
  Això és una prova acadèmica. Per a això ja està la selectivitat. I per a això ja està el demanar un nota mitjana superior al que un vulgui.
  Si resulta que el 40% dels quals aproven la selectivitat suspenen aquesta prova, vol dir que la nostra intocable Escola Catalana és un desastre d’enormes dimensions. O bé s’està avaluant “una altra cosa”. Una de dues.
  No s’entén.
  Karl Jung deia que quan no entén les causes cal anar a les conseqüències i d’aquí inferir les causes.
  Les conseqüències són que en cap cas podrà estudiar a Catalunya algú que no sàpiga català amb un nivell superior al del batxillerat + Selectivitat aprovada + PAP (prova ortogràfica i gramatical en català del PAP mínim treure un 4). És a dir se li tanca la porta a ser professor/a a un alumne que hagi estudiat a Anglaterra, a Lleó o a Hondures. No et deixo ni estudiar aquí.
  Fins aquí els fets.

  La valoració, personal, és bastant clara. Els de dalt només volen professors de Catalunya amb un molt bon nivell de català. Si pot ser d’Olot o de Berga. I ja ens imaginem perquè oi?. Amb TV3 i l’escola ben controlada, ja sabem els futurs votants que tindrem. Eixamplar la base li diuen.

  Llàstima que pel camí ens perdem tenir una magnífica professora americana ensenyant els colors i les sumes en perfecte anglès als nostres fills. Però clar, això no li interessa a cap pare.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*