Literatura juvenil

La literatura i la vida

22/04/2015 - Xavier Besalú

Els mestres han d’encomanar el plaer que ells senten quan llegeixen, han de llegir, declamar o parlar amb plenitud, alegria i passió; no valen màscares: el contagi no vindrà mai de la imposició.